NAGRADA ZA OBAVLJEN HADŽDŽ I UMRU

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao:
“Umra do umre je otkup za grijehe koji budu učinjeni između njih.
A za primljen hadždž nema druge nagrade do Džennet.”

(Hadis prenosi Muslim)

Komentariši