MOJ GOSPODAR JE ALLAH

O, Ti Čije se istinite riječi obistinjavaju,

Ti čiji sud ne može biti osporen,

Ti čija odredba se ne može odbaciti,

Ti koji staješ izmedju čovjeka i njegovog srca,

Ti bez čijeg dopuštenja ne vrijedi zagovor,

Ti u čijoj desnici će se nebesa smotati,

Ti kojeg grom slavi, a i meleci iz bogobojaznosti,

Ti koji šalješ vjetrove koji donose radosne vijesti
o Tvojoj milosti

Spusti Svoju milost na nas

Amin ya Rabbi!

Komentariši