YA ALLAH

Gospodaru moj, Ne dopusti da me zavara uspjeh, Niti poraz baci u očaj. Podsjećaj me stalno, Da je neuspjeh iskušenje, Koje prethodi uspjehu. Gospodaru moj, Nauči me da je TOLERANCIJA, Najviši stupanj moći, A, želja za osvetom Prvi znak slabosti. Gospodaru moj, Ako mi uzmeš imetak, Ostavi mi nadu, Ako mi podariš uspjeh, Podari mi snagu volje, Da savladam poraz, Ako mi uzmeš blagodati zdravlja, Podari mi blagodat VJERE. Gospodaru moj, Kad se ogriješim o ljude, Podari mi snagu izvinjenja, A kad se ljudi o mene ogriješe, Podari mi snagu oprosta. Gospodaru moj, Kad ja zaboravim Tebe, Nemoj Ti zaboraviti mene..

2 komentara

Komentariši