Džuma je naša društvena i moralna vrijednost

“Džuma je naša društvena i moralna vrijednost, džuma je naše blago koje trebamo ljubomorno čuvati. Džuma nas poziva na bratstvo i zajedništvo u jednom danu, na jednom mjestu u jednom safu. Mladima je dan džume, dan vrijednosti za kojom tragaju. Blago koje čeka da ga uzmu i u svojim životima unovče. Naravno, kad ovo govorimo uvijek mislimo o onome šta se na džumi ili hutbi govori, to je ona vrijednost kojoj muslimani trebaju da teže, a saznanja koja ponesu da svijetle u njihovim životima i budu dobar primjer drugima.”
Uvaženi članovi, draga braćo, poštovane sestre, našu zahvalu upućujemo Dragom Allahu na nimetima kojima nas je obasuo i blagodatima koje nam je podario, donosimo salavat na Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i vjerne ashabe.

“A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (Suretu-l-Enbija’: 107)

Komentariši